Ben değerli ve çalışkan bir insanım. Emeğim, aklım, bilgim ve becerim var. İş arkadaşlarım da birbirinden çalışkan ve yetkin insanlar.“Turuncu Plastik Kurum Kültürü” nü biz çalışanların ortak inançları ve değerleri var eder. Kalite, modern hayatın özüdür. Ben müşterilerimin beklentilerini memnuniyete çevirmek zorundayım. Bunun için, müşterilerimin beklentilerinin tümünü karşılar, ürün ve hizmetimi milli ve milletlerarası standartlara ve değerlere uygun olarak gerçekleştiririm.


Bu benim vicdani bir görevimdir.
Ancak, ben diğer çalışanlarımız ile birlikte bir bütünüm. Bildiğimi paylaşır, bilmediğimi bilenlerden öğrenirim. Bilgi ve beceri ortaklığımız bizi, yenilmez bir takım yapar. Birbirimizi tamamlayan çalışma üstün kaliteyi sürekli olarak elde etmemizi sağlar. Kendimi, şirketimi ve ülkemi daha çok geliştirmek için, işimi bir defada ve doğru olarak yaparım.


Bu benim insanlık görevimdir.
Gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalamak ve milletimin geleceğini güven altına almak ortak idealimizdir. Bu nedenle, modern iş hayatının ve yarışma ekonomisinin zorunlu kıldığı yeni prensiplere titizlikle uyarım. Maliyetlerimizi azaltmak, yeni teknolojileri bünyemize kazandırmak, rekabet gücümüzü arttırmak, bilgi, beceri ve çözüm üretmek görevimdir. Ürünlerimizin kalitesi, çabalarımızın verimliliği, hizmet ve ürünü zamanında yerine teslim etmek ise benim şerefimdir.


Bu benim milli görevimdir.
Bize duyulan, ürünlerimize gösterilen ilginin arkasında bu ortaklık sözleşmesi, bu güven yatar. Şirketim ve benim için bu güven“Namus Sözü” ve “Kalite Politikası” dırTuruncu Plastik, yukarıda belirttiği taahhütlerine uymak amacıyla, Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve bu sistemin gereklerini yerine getireceğini ve bu sistemin etkinliğini sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.